Supervision og sparring

Supervision:

Annette tilbyder supervision med henblik på autorisation enten individuelt eller i grupper. 

Annette og Anne Sophie tilbyder supervision til fagprofessionelle vedr. ADHD- og autisme problematikker.


Sparring/rådgivning:

Annette og Anne Sophie tilbyder sparring i forhold til specifikke problemstillinger såsom ADHD, autisme, skolevægring, angst o.lign.
Det kan være sparring til forældre og bedsteforældre og søskende.
Sparring til fagprofessionelle som lærere, pædagoger og sosu. Vi kan deltage omkring fagspecifikke problemstillinger eller yde kontinuerlige opkvalificering af praksis.


Sparring/rådgivning kan finde sted i hjemmet og eller på arbejdspladsen.