Børn - rådgivning, vejledning og behandling

Er dit barns udvikling på vej i en forkert retning, og er du bekymret? Det kan hjælpe at tale med en psykolog om, hvorvidt der er grund til bekymring. 

Vi har mange års erfaring i at arbejde med børn, der af forskellige grunde ikke er i trivsel. 
Børn viser på mange forskellige måder, at de ikke er i trivsel: 

 • De får ondt i maven - eller har andre somatiske symptomer
 • De bliver vrede
 • De bliver kede af det - triste  - eller modløse
 • De udvikler ritualer (tvangshandlinger eller tvangstanker) som tager overhånd.
 • De trives ikke i kammeratskabsgruppen og kommer ofte i skænderi med deres venner
 • De vil ikke i skole - skolevægring
 • De udvikler lavt selvværd evt. selvskadende adfærd eller tanker om selvmord
 • Sover dårligt om natten.

Vi har erfaring med børn, der har fået diagnosen ADHD (eller ADD) og som mangler strategier til at håndtere livet, med de glæder og udfordringer som ADHD ´en giver dem.  

Vi har erfaring med børn, der har fået en autismediagnose (infantil autisme, atypisk autisme, aspergers syndrom og GUA). 

Vi har erfaring med at arbejde med sensitive børn, børn med sanseintegrationsforstyrrelser, børn der har Tourette (Tics) eller OCD og børn der er velbegavede

Når det handler om arbejdet med børn er forældrene er stor del af behandlingen, og du/I vil derfor blive involveret. 

Behandlingen kan udforme sig på forskellige måder:

 • Vejledning/rådgivning til jer som forældre. Hvad har I prøvet før- hvordan har det virket- hvilke strategier kan vi sammen udvikle og som I kan afprøve derhjemme. 
 • Evt. børnepsykologisk undersøgelse med kognitiv og/eller projektive test
 • Samtale og/eller behandling af barnet.