Om os

I børne-og familiepsykologisk klinik er vi to psykologer, en pædagogisk konsulent, og har en sygeplejerske som konsulent.

Annette:

Jeg er uddannet sygeplejerske i 1984, og arbejdede i mange år i børne- ungdomspsykiatrien. 
Jeg blev uddannet psykolog i 2004 og jeg er autoriseret af psykolognævnet og specialist i klinisk psykologi/psykoterapi. Jeg har siden 2006 haft privat praksis. Jeg har bred erfaring fra ansættelser i PPRs specialklasser for børn og unge med ADHD og autisme. Jeg løser opgaver for socialministeriet via VISO. VISO er et specialist team, der løser komplicerede sociale problemstillinger for børn, unge og voksne. Det gør jeg for VISO-udbyder Dagbehandlingsskolen Sputnik.
Jeg har en to-årig uddannelse i narrativ og systemisk terapi og supervision. 
Jeg har efteruddannelse i mentaliseringsbaseret familiebehandling. 

Annette tilbyder:
 • Jeg arbejder meget bredt med de forskellige problemstillinger, og forsøger i samarbejde med klienten (erne) at finde frem til en form, der passer til deres personlighed og til deres problemfelt. 
 • Undervisning om ADHD og/eller autisme, angst, skolevægring og om mentalisering og samarbejdsbaseret problemløsning.
 • Samtaler med forældre til børn/unge med autisme/eller ADHD
 • Sparring til fagprofessionelle
 • Forældrerådgivning. Hvilke strategier kan give jer bedre balance i hverdagen og færre konflikter.
 • Behandling af komorbide lidelser såsom angst og OCD.
 • Familiesamtaler
 • Terapi vedr. angst og depression til unge og voksne.
 • Jeg har i mange år udarbejdet forældrekompetenceundersøgelser.
 • Børne- eller voksenpsykologiske undersøgelser.
Anne Sophie:
Mange år som pædagog. Psykolog (autoriseret foråret 2020). Flere års erfaring med autisme og ADHD. Efteruddannelse i mentaliseringsbaseret familiebehandling.

Anne Sophie tilbyder: 
 • Undervisningsoplæg om ADHD, autisme, OCD, angst, traumer og mentalisering.
 • Samtaler med forældre til børn/unge med autisme og/eller ADHD.
 • Sparring til professionelle.
 • Forældrerådgivning. Hvad kan hjælpe i jeres hverdag, så I oplever større balance og færre konflikter. 
 • Behandling af komorbide lidelser såsom angst og OCD.
 • Familiesamtaler