Velkommen til børne- og familiepsykologisk rådgivning.

Velkommen på min hjemmeside.
Jeg hedder Annette Hagenbo og er autoriseret psykolog og spec. i psykoterapi og klinisk psykologi . 
Jeg har praksis på min egen bopæl i Lyngby og derudover er jeg deltidsansat på en dagbehandingsskole for elever med autisme, ADHD og socioemotionelle forstyrrelser. Jeg er specialist for Socialministeriets Videnscenter.

Jeg har siden 1984 arbejdet med børn, unge, voksne og familier, der var havnet i forskellige livsudfordringer, hvor de havde brug for professionel støtte, rådgivning og hjælp. 
Min tilgang er at alle, både børn og voksne, gør det rigtige hvis de kan, og hvis det er svært at agere hensigtsmæssigt, må vi hjælpe med at udvikle deres færdigheder/evner.
Jeg arbejder med forældre og børn/unge med autisme, ADHD og socioemotionelle forstyrrelser.
Jeg arbejder rådgivende og med fokus på mentaliseringsbaserede tilgange.
Jeg afholder supervision på dagbehandlingsskoler, specialskoler, almene folkeskoler og til plejefamilier.
Jeg afholder kurser i ADHD, autisme, mentalisering og samarbejdsbaseret problemløsning.